وبلاگ دانشگاه پیام نور سیریک

اخبار و اطلاعیه های دانشگاه پیام نور سیریک

کلاس اخلاق اسلامی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاسها درس اخلاق اسلامی دوشنبه 9/12/1389 برگزار نمی گردد.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 13:10  توسط دانشگاه پیام نور سیریک  | 

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند کلیه ی دروس جمعیت و تنظیم خانواده خواهران و برادران در رشته های مدیریت بازرگانی و روانشناسی به دلیل به حد نصاب نرسیدن از حالت عادی به خودخوان تغییر نمود.
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 18:19  توسط دانشگاه پیام نور سیریک  | 

برنامه کلاسی هفته اول نیمسال اول 90-89

       برنامه کلاسی هفته اول رشته مدیریت بازرگانی(چند بخشی) دانشگاه پیام نورسیریک

یکشنبه 1389/7/18

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

15:30-14:00

17:15-15:45

کلاس       (101)

 

مدیریت اسلامی1

(مسعود رئیسی)

مدیریت بازاریابی

(مسعود رئیسی)

تجزیه طراحی سیستم

(علی مرادی)

 

کلاس       (102)

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

(ابراهیم احمدی)

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

(ابراهیم احمدی)

 

تجارت الکترونیک1

(کلثوم چمل پور)

تجارت الکترونبک2

(علی مرادی)

دو شنبه  

1389/7/19

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

15:30-14:00

17:15-15:45

کلاس       (103)

مدیریت مالی

(یاسر سعیدی )

مدیریت منابع انسانی

(یاسرسعیدی )

 

 

 

سه شنبه 1389/7/20

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

15:30-14:00

17:15-15:45

کلاس       (102)

اصول حسابداری1

(ابوطالب رسولی)

اصول  حسابداری2

(ابوطالب رسولی)

اصول حسابداری3

(ابوطاب رسولی)

حسابداری صنعتی

(ابوطالب رسولی)

 

کلاس       (103)

تحقیق در عملیات

(ابراهیم احمدی)

مبانی اصول سازمان مدیریت

(مسعود رئیسی)

مبانی مدیریت بازرگانی

(مسعود رئیسی)

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

(هوشنگ سزیده)

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

(هوشنگ سزیده)

کلاس       (104)

 

آمار واحتمالات

(ابراهیم احمدی)

 

 

 

چهارشنبه 1389/7/21

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

15:30-14:00

17:15-15:45

کلاس       (102)

 

 

 

تفسیر موضوعی قرآن کریم  (الفت فاریابی)

     فارسی  عمومی           (مریم آباد)

 

پنجشنبه 1389/7/22

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

15:30-14:00

17:15-15:45

کلاس       (102)

 

توسعه اقتصاد وبرنامه ریزی

(اصغرپیکرآراء)

مالیه عمومی

(اصغرپیکرآراء)

    کاربردآمار درمدیریت

(صفدرقصمی)

 

کلاس       (103)

نحوه تنظیم وکنترل بودجه ریزی

(اصغر پیکرآراء)

زبان خارجه عمومی

(آزاده رحیمی)

 

اقتصاد خرد

(اصغرپیکرآراء)

سمینارمسائل بازاریابی

(اصغرپیکرآراء)

سالن تربیت بدنی

 

 

 

تربیت بدنی1برادران

(محمد پایداره)

تربیت بدنی2برادران

(محمد پایداره)

سالن تربیت بدنی

 

 

 

تربیت بدنی1 خواهران

(زهراعبدالهی)

تربیت بدنی2 خواهران

(زهراعبدالهی)

 

         برنامه کلاسی  هفته اول رشته روانشناسی (چندبخشی) دانشگاه پیام نورسیریک

یکشنبه 1389/7/18

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

15:30-14:00

17:15-15:45

کلاس       (102)

 

روان سنجی

(سارا منفرد)

آسیب شناسی روانی1

(سارا منفرد)

 

اسیب شناسی روانی 2

(سارا منفرد)

کلاس       (103)

روانشناسی تجربی

(سارا منفرد)

 

 

کاربرد آزمونهای روانی

(  سارا منفرد)

آمار توصیفی

(ابراهیم احمدی)

دو شنبه   1389/7/19

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

15:30-14:00

17:15-15:45

کلاس       (102)

روانشناسی اجتماعی

( مژگان شجاع)

روان سنجی

(سارا منفرد)

آسیب شناسی روانی1

(سارا منفرد)

کلیات فلسفه

(الفت فاریابی)

روانشناسی عمومی1

(امید اسماعیلی)

کلاس       (103)

روانشناسی تجربی

(سارا منفرد)

آسیب شناسی اجتماعی

(مژگان شجاع)

 

کاربرد آزمونهای روانی

(  سارا منفرد)

اسیب شناسی روانی2

(سارا  منفرد)

سه شنبه 1389/7/20

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

15:30-14:00

17:15-15:45

کلاس       (102)

 

 

 

روانشناسی رشد2

(امید اسماعیلی)

روانشناسی شخصیت

(امید اسماعیلی)

کلاس       (103)

 

 

 

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

(هوشنگ سزیده)

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

(هوشنگ سزیده)

چهارشنبه 1389/7/21

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

15:30-14:00

17:15-15:45

کلاس       (102)

 

 

 

فارسی  عمومی

روانشناسی

(مریم آباد)

 

تفسیر موضوعی قرآن کریم

روانشناسی

(الفت فاریابی)

پنجشنبه 1389/7/22

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

15:30-14:00

17:15-15:45

کلاس       (102)

زبان خارجه عمومی روانشناسی

(آزاده رحیمی)

 

آماراستنباطی

(صفدرقصمی)

 

 

کلاس       (103)

 

 

مبانی واصول راهنمایی ومشاوره

(شه پری ذاکری)

اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده

(شه پری ذاکری)

 

سالن تربیت بدنی

 

 

 

تربیت بدنی1برادران

(محمد پایداره)

تربیت بدنی2برادران

(محمد پایداره)

سالن تربیت بدنی

 

 

 

تربیت بدنی1 خواهران

(زهراعبدالهی)

تربیت بدنی2 خواهران

(زهراعبدالهی)

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 14:43  توسط دانشگاه پیام نور سیریک  | 

تغییر دروس خودخوان به عادی

به اطلاع دانشجویان محترم رشته روانشناسی میرساند درس فنون تدریس از حالت خودخوان به عادی تغییر یافته لذا دانشجویان محترم در هنگام حذف واضافه به این نکته مهم توجه نمایند.

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مدیریت بازرگانی میرساند درس پول وارز بانکداری از حالت خودخوان به عادی تغییر یافته لذا دانشجویان محترم در هنگام حذف واضافه به این نکته مهم توجه نمایند.

+ نوشته شده در  جمعه نهم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:22  توسط دانشگاه پیام نور سیریک  | 

                                      لیست دروس عمومی کارشناسی پیام نور 

تعداد دروس مورد نیاز از هر گرایش برای دانشجویان کارشناسی

پیشنیاز

واحد عملی

واحد نظری

نام درس

گرایش

توضیحات

گذراندن هر دو درس الزامی است

-

-

۲

اندیشه اسلامی ۱

مبانی نظری اسلام

گذراندن هر دو درس الزامی است

اندیشه اسلامی ۱

-

۲

اندیشه اسلامی ۲

گذراندن تنها یک درس به انتخاب دانشجو الزامی است .

-

-

۲

آیین زندگی ( اخلاق کاربردی )

اخلاق اسلامی

گذراندن تنها یک درس به انتخاب دانشجو الزامی است .

-

-

۲

اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم )

-

-

۲

فلسفه اخلاق ( با تکیه بر مباحث تربیتی )

گذراندن تنها یک درس به انتخاب دانشجو الزامی است .

-

-

۲

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

انقلاب اسلامی

گذراندن تنها یک درس به انتخاب دانشجو الزامی است

-

-

۲

انقلاب اسلامی ایران

-

-

۲

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

گذراندن این درس الزامی است

-

-

۲

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

تاریخ و تمدن اسلامی

بجای درس تاریخ تحلیلی

گذراندن تنها یک درس به انتخاب دانشجو الزامی است .

-

-

۲

تفسیر موضوعی قرآن

آشنایی با منابع اسلامی

گذراندن تنها یک درس به انتخاب دانشجو الزامی است .

-

-

۲

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

-

-

-

-

آیین زندگی

-

رشته الهیات فقط باید سه درس روبرو را بگذرانند.

-

-

-

قانون اساسی

-

-

-

فرهنگ و تمدن

گذراندن هر دو درس الزامی است

** توصیه می شود دانشجویان در هر ترم بیشتر از دو درس معارف و عمومی را انتخاب ننمایند. اما محدویت در انتخاب تعداد درس عمومی و معارف وجود ندارد.

 

 

ردیف

نام درس

واحد نظری

واحد عملی

پیش نیاز

نوع درس

۱

زبان خارجه

۳

عمومی

۲

تربیت بدنی ۱

۱

عمومی

۳

فارسی

۳

عمومی

۴

تربیت بدنی ۲

۱

تربیت بدنی ۱

عمومی

۵

جمعیت و تنظیم خانواده

۱

عمومی

 

نور
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:47  توسط دانشگاه پیام نور سیریک  | 

اطلاعیه در خصوص شروع کلاسهای نیمسال اول 90-89

 زمان شروع کلاسهای نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور واحد سیریک از تاریخ شنبه ۱۷/۷/۱۳۸۹ می باشد . لذا دانشجویان گرامی می توانند  جهت دانلود برنامه کلاسی از تاریخ  شنبه ۱۰/۷/۱۳۸۹ به وبلاگ دانشگاه مراجعه فرمایند.
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم مهر ۱۳۸۹ساعت 7:54  توسط دانشگاه پیام نور سیریک  | 

برنامه کلاسی هفته اول نیمسال دوم 88-89

شنبه

9:30-8

9:45-11:15

13-11:30

15:30-14

۱۷:۳۰-۱۶:۰۰

کلاس101

حسابداری صنعتی

(رسولی )

تجارت بین الملل

(رئیسی)

مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی(جمالدینی)

مدیریت منابع انسانی

(جمالدینی )

فلسفه آموزش وپرورش

(جمالدینی )

کلاس 102

ریاضیات 1

(احمدی)

حسابداری1

(رسولی )

حسابرسی

(رسولی )

 

 

کلاس 103

 

ریاضیات 2

(احمدی)

مبانی روش تحقیق  (رئیسی )

 

 

کلاس 104

 

 

 

 

 

یکشنبه

9:30-8

9:45-11:15

13-11:30

15:30-14

۱۷:۳۰-۱۶:۰۰

کلاس101

مدیریت اسلامی 2

(رئیسی )

روانشناسی رشد1    (شیبانی)

اختلالات یادگیری

(شیبانی)

آمار استنباطی       (فیروز)

 

کلاس 102

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت        (عباس زاده)

زبان تخصصی روانشناسی 2       (عباس زاده)

آمارواحتمالات

(فیروز)

زبان عمومی             (عباس زاده)

زبان تخصصی 1

(عباس زاده)

کلاس 103

آمار توصیفی        (فیروز)

کاربردآماردرمدیریت    (فیروز)

متون زبان تخصصی درروانشناسی             (عباس زاده)

روانشناسی پویایی گروه

(شجاع)

روانشناسی اجتماعی

(شجاع)

کلاس 104

کاربردآزمونهای روانی (شیبانی)

 

مبانی جامعه شناسی

(شجاع)

روانشناسی احساس وادراک(شیبانی)

روانشناسی هوش وسنجش

(شیبانی )

دوشنبه

9:30-8

9:45-11:15

13-11:30

15:30-14

۱۷:۳۰-۱۶:۰۰

کلاس101

 

 

 

روانشناسی فیزیولوژیک

(جوشن)

 مدیریت رفتار سازمانی(عامری)

کلاس 102

مدیریت مالی

(سعیدی )

 

 

اقتصاد کلان

(پیکرآراء)

پول وارز بانکداری

(پیکرآراء)

کلاس 103

 

مدیریت استراتژیک

(سعیدی)

 

اصول حسابداری 3

(طاهری )

اصول حسابداری 2

(طاهری )

کلاس 104

 

 

 

 

 

سه شنبه

9:30-8

9:45-11:15

13-11:30

15:30-14

۱۷:۳۰-۱۶:۰۰

کلاس101

 

 

 

تجزیه وتحلیل طراحی سیستم (مرادی )

تحقیق در عملیات

(مرادی)

کلاس 102

 اندیشه اسلامی۲

(درویشی)

 تاریخ فرهنگ و تمدن

(درویشی)

 

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

(سزیده)

حقوق تجارت           (سزیده)

کلاس 103

 

 

 

 

 

کلاس 104

 

 

 

 

 

چهارشنبه

9:30-8

9:45-11:15

13-11:30

15:30-14

۱۷:۳۰-۱۶:۰۰

کلاس101

 

 

 

 

 

کلاس 102

 

 

 

 

 

پنچشنبه

9:30-8

9:45-11:15

13-11:30

15:30-14

۱۷:۳۰-۱۶:۰۰

کلاس101

 

 

 

 

 

کلاس 102

 

 

 

روش ها وفنون تدریس

(ذاکری)

اصول وفنون مشاوره خانواده (ذاکری)

کلاس 103

 

 

 

کودکان استثنایی  (سنایی)

روانشناسی مرضی کودک

(سنایی)

کلاس 104

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 14:12  توسط دانشگاه پیام نور سیریک  | 

مطالب جدیدتر